Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat neuropsykiatri, NeuroACT, neuroergonomi, fysisk aktivitet på recept (FaR), acceptance and commitment therapy (ACT), kognitiv beteendeterapi (KBT), stresshantering, samt neuropsykiatrisk diagnostik och utredning. Utbildningarna är uppdaterade med den senaste forskningen inom respektive område. De erbjuds även på uppdragsbasis.