Kurser och föreläsningar

Vi erbjuder uppdragsutbildningar och föreläsningar inom bland annat ADHD och autism, neurodesign i skolan och på jobbet, acceptance and commitment therapy (ACT) för primärvården och psykiatrin och fysisk aktivitet på recept (FaR).

Utbildningarna och föreläsningarna är uppdaterade med den senaste forskningen inom respektive område.

NeuroACT – stresshantering för flexibilitet & hälsa erbjuds både med fasta datum och som uppdragsutbildning.