Innovation för ett psykologiskt hållbart samhälle.