Föreläsare

Johan Pahnke

Johan Pahnke är legitimerad psykolog, under specialistutbildning i neuropsykologi och doktorand inom ACT som stresshantering vid neuropsykiatriska diagnoser vid Karolinska Institutet. Johan har mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, både som handledare och utbildare inom special- och särskola, psykiatri, primärvård, habilitering & hälsa, HVB-verksamhet, daglig verksamhet och boendeomsorg. Han arbetar även som utredare och har flerårig erfarenhet som behandlare utifrån ACT och KBT inom öppenvårds- och specialistpsykiatri samt inom primärvården. Johan är en ofta anlitad utbildare inom ACT, neuropsykiatri eller en kombination av dessa. Han har utbildat bland annat blivande specialistpsykologer och psykoterapeuter, ST-läkare, lärare, specialpedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socionomer och beteendevetare.