My brainproof society

Projektet My brainproof society syftar till att samla in tankar och idéer om hur ett hjärnvänligt samhälle skulle kunna se ut.


Ge din EGEN bild av ditt hjärnvänliga samhälle – om du fick önska – genom att svara på några korta frågor. Svaret publiceras anonymt på sidan.


Your contribution is important!


Press the button below and you will get to the questions *.


*All processing of personal data is in accordance with GDPR.